We generen inkomsten door kaartverkoop, cd verkoop, fondsen en donaties.

Daarnaast is het DoelenEnsemble structureel gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam.

We stellen het bijzonder op prijs als u Het DoelenEnsemble wilt ondersteunen, zodat we voor u prachtige programma's kunnen blijven maken. 

 


DoelenEnsemble heeft een ANBI-Status. Wilt u een donatie maken? Bereken hier hoeveel een gift aan het  u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Of neem contact met ons op om de opties door te spreken. Dan zorgen wij voor de juiste papieren, zodat u tot 125% kan aftrekken van de belasting. 

 

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer: NL36 TRIO 0197 7570 73 ten name van Stichting DoelenEnsemble. Alvast heel erg bedankt voor uw steun!