We generen inkomsten door kaartverkoop, cd verkoop, fondsen en donaties.

Daarnaast is het DoelenEnsemble structureel gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam.

We stellen het bijzonder op prijs als u Het DoelenEnsemble wilt ondersteunen, zodat we voor u prachtige programma's kunnen blijven maken. 

 

DoelenEnsemble heeft de ANBI-Status. U kunt contact opnemen met ons, dan spreken wij de opties door en zorgen voor de juiste papieren, zodat u tot 125% kan aftrekken van de belasting. 

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer: NL36 TRIO 0197 7570 73 ten name van Stichting DoelenEnsemble. Alvast heel erg bedankt voor uw steun!