Het bestuur van het DoelenEnsemble bestaat uit de volgende personen:

 

Hans Middag, voorzitter

Pim van Soeren, penningmeester

Michelle Verhaak, secretaris

Kevin Ferreira da Silva

Marc Fonville

 

Het bestuur en het DoelenEnsemble volgen de codes m.b.t. diversiteit, fair pay,

integriteit en de Governance Code Cultuur.

Het DoelenEnsemble heeft een vertrouwenspersoon aangewezen.

 

 

Download
Anbi format
Standaard formulier publicatieplicht ANBI
DE 2021 anbi-format-650-fondswerv-organi
Adobe Acrobat document 261.9 KB
Download
Deze notitie bevat het beleid van het DoelenEnsemble omtrent integriteit én resulteert in uitgewerkte regels: de integriteitscode van het DoelenEnsemble.
DE 2020 Gedragscode integriteit.pdf
Adobe Acrobat document 175.7 KB
Download
Beleidsplan DE 2021-24
Meerjarenplan van DE
DoelenEnsemble Cultuurplanaanvraag - ver
Adobe Acrobat document 3.8 MB
Download
Privacyverklaring websiteDE.pdf
Adobe Acrobat document 35.4 KB
Download
Statuten DE 2021.pdf
Adobe Acrobat document 649.3 KB
Download
DE 2020 Jaarverslag 2020.pdf
Adobe Acrobat document 353.9 KB
Download
DE 2021 Jaarverslag 2021.pdf
Adobe Acrobat document 332.9 KB
Download
DE 2022 Jaarverslag 2022 1.0 kopie.pdf
Adobe Acrobat document 290.7 KB