Gaby Vink- van Vliet, voorzitter

Pim van Soeren, penningmeester

Jacques Verhagen, secretaris

Roland Wondolleck

Kevin Ferreira da Silva

Ocker van Munster

Huib Ramaer